Flaggning

 

Flaggning

 

 I samband med Flaggdagar eller dödsdagar flaggar klubben i den mån någon från styrelsen finns på plats.

 

 I annat fall är varje medlem välkommen att ombesörja flaggning.

 

 Flaggan förvaras i klubbstugan i skåpet som finns efter dörren in till kontoret.

 

 Den som hissar flaggan ansvarar för att den halas igen.

 Styrelsen

Ovanstående skrivning beslutad vid styrelsemöte 220601

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nedan redovisas allmänna riktlinjer för flaggning;

 

Flaggtider

Med begreppet flaggning avses förande av flagga, på fast flaggstång, enligt sedvanliga regler. Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa “sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. När på dygnet får man flagga? Så här lyder riktlinjerna för flaggtider:

Mellan den 1 mars och den 31 oktober hissas flaggan kl. 08.00, men under resten av året hissas den först kl. 09.00. Flaggan halas vid solnedgång (se almanackan) – bor du i norra delen av Sverige får du utgå från ditt sunda förnuft under vinterhalvåret. Som ett allmänt rättesnöre brukar man säga att flaggan ska halas ner senast kl. 21.00. Att flaggan inte ska vara hissad när det är mörkt ute är en princip som råder i många länder utav vördnadskäl.

Reklamflaggor och vimplar får dock lov att vara hissade dygnet runt. Även flaggor som på något sätt är belysta kan man låta vara uppe under natten.

Detta är regler som rekommenderas att följa, men kom ihåg att det inte finns någon lag som förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Det hör till god sed att respektera flaggtiderna, men flaggning är i sig något positivt och trevligt. Om du är osäker är det bättre att låta flaggan vara – hellre hissad för mycket än för lite!

 

Flaggdagar

I Sverige och många andra länder förekommer officiella flaggdagar, högtidsdagar som man uppmärksammar och firar genom flaggning av nationsflaggan. Till skillnad från flera andra länder finns det inga krav på myndigheter eller privatpersoner att flagga på de svenska högtidsdagarna. Däremot rekommenderas det att hissa flaggan för att värna om synen på flaggan som en värdefull nationell symbol, samt att det tillhör god sed.

Förordningen som stadgar de allmänna flaggdagarna har utförts av den svenska regeringen. Tidigare har vi i Sverige haft 16 allmänna dagar att flagga på om året. Under de år då det är val kan vi räkna dem till 17 eftersom valdagen blir ytterligare en flaggdag. Från och med 2018 har ytterligare en permanent flaggdag tillkommit (Veterandagen 29 maj).

Den allra viktigaste dagen att minnas att flagga på är Svenska Flaggans dag, vår nationaldag, som är den 6:e juni. I många andra länder finns en separat dag då man hedrar den nationella flaggan, men i Sverige firar vi vår flagga i samband med nationaldagen.

Självklart får du även utöver de allmänna högtidsdagarna flagga när du vill. Hissa den blågula flaggan i topp för att uppmärksamma dina nära och kära vid födelsedagar, dop och bröllop!

Vi har listat datumen för de officiella svenska flaggdagarna 2022 nedan:

1 januari

28 januari

12 mars

17 april

30 april

1 maj

29 maj

5 juni

6 juni

25 juni

14 juli

8 augusti

11 september

24 oktober

6 november

10 december

23 december

25 december

Nyårsdagen

H.M. Konungens namnsdag

Kronprinsessans namnsdag

Påskdagen

H.M Konungens födelsedag

Första maj

Veterandagen

Pingsdagen

Sveriges Nationaldag

Midsommardagen

Kronprinsessans födelsedag

Drottningens namnsdag

Riksdagsval

FN-dagen

Gustav Adolfsdagen

Nobeldagen

Drottningens födelsedag

Juldagen

 

 Dödsfall

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång, vilket begrepp närmast härför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd. Då flaggan halas ner, skall den först hissas i topp.

Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen:

  • Den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då jordfästningen äger rum.
  • Då jordfästningen är avslutad hissas flaggan i topp, varefter den omedelbart halas eller halas vid ordinarie tid.

Vid flaggning på halv stång i samband med kunglig persons jordfästningsker dock flaggning på ”halv stång” hela dagen.

H M Konungens flagga, med stora riksvapnet, hissas i regel ej på halv stång. Vimpel hissas heller aldrig på halv stång.

I samband med statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser om för hur flaggning skall ske. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde.