Avgifter gällande Lindeshamns Båtklubb

Avgifterfastställda vid årsmötet 2023-04-25Årsavgifter


 • Medlemskap                                                               400 kronor
 • Familjemedlemsskap                                                 200 kronor
 • Båtplatskö                                                                   100 kronor
 • Båtplats                                                                     1500 kronor
 • Körtillstånd                                                                 150 kronor
 • Stugkö                                                                         100 kronor
 • Hyra för mark, Grönstuga                                          600 kronor
 • Hyra Röd stuga                                                         4000 kronor
Engångsavgifter


 • Tagg till klubbstugan                                                 100 kronor
 • Tagg till dusch, toa och redskapsbod                      100 kronor
 • Hyra av trailer försjösättning/upptagning                  50 kronor
 • Klubblokalen                                                               500 kronor
 • Tillfällig plats år                                                        2000 kronor
 • Tillfällig plats månad                                                  600 kronor


Uppläggningsavgift, efter godkännande och beslut av styrelsen,

avser juni-september, per påbörjad månad 500 kronor

Serviceavgift

Beslutas av ordförande, tillsammans med någon i styrelsen, i varje enskilt fall.

Avser åtgärd på grund av eftersatt tillsyn av stuga, båt, båtplats eller annat inom hamnområdet.

Avgift utgår med 500 kronor per påbörjad timme plus eventuellt tillkommande kostnader.