Styrelse 2022

Din rubrik


  Styrelsen i Lindeshamns Båtklubb 2022

 

Nedan redovisas den styrelse som valdes vid klubbens årsmöte 20220413.

Alla avser nyval eftersom klubben fram till årsmötet hade en interimsstyrelse

och ingen i den styrelsen satt på valt mandat.

 

Ordförande, vald på två år

Sven Lindh                                                          e-post: tinnehamn@hotmail.com   tfn: 0703559779

 

Sekreterare, vald på två år

Henna Christensson,

 

Kassör, vald på ett år

Bengt Persson                                                                          e-post; bpbp@live.se   tfn:0760049911

 

Ordinarie ledamot, vald på två år

Håkan Sandén  (vice ordförande)

Anders Börjesson

 

Ordinarie ledamot, vald på ett år

Conny Christensson

Bo Andersson

 

Suppleanter/ersättare, valda på ett år

1.      Lenny Jivenius

2.      Stefan Hansson

3.      Arne Hansson

4.      Anders Persson

 

Efter beslut vid konstituerande styrelsemöte 220426 ska suppleanterna

ersätta ordinarie ledamot vid bortovaro i den ordning de presenteras ovan.

 

Revisorer

Jac Neperus, vald på två år

Annika Åxman, vald på ett år

Johan Persson, (ersättare), vald på ett år

 

Valberedning, vald på ett år.

Lisbeth Svedenborg (sammankallande)

Bernhard Collin

Tomas Lindh

 

Kontaktuppgifter till ordföranden och kassör finns redovisade här. Övriga

kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter finns anslagna i klubbstugan.

 

Landskrona den 220427

Sven Lindh

ordförande