Avgifter gällande Lindeshamns Båtklubb

Avgifter gällande Lindeshamns Båtklubb

 

Medlemsavgift                                                                   400 Kronor

Båtplats                                                                            1500 Kronor

Hyra per år röd stuga                                                        4000 Kronor/år

Kan betalas med                                                               1000 Kronor/kvartal 

Hyra mark grön stuga                                                        600kronor/år

Körtillstånd                                                                       150 Kronor

Båtplatskön                                                                       100 Kronor

Båtplatsbytare kön                                                            100 Kronor

Stugkön                                                                             100 Kronor

Sjösättningstillstånd utan begränsning för de utan båtplats år 2017 (rosakort) 1000kr

Engångsavgifter

Tagg till Klubbstuga                                                            100 Kronor

Tagg till toalett dusch + redskapsbod                                 100 Kronor 

Nyckel gavel toan (Klubbstugan)                                        100 Kronor

Avgifter vid hyra

Trailer (endast användas inom hamnområdet)                   50 Kronor

Klubblokalen(ej fredag-söndag under maj-sep)                  500 Kronor

Uppläggningsavgift

1 juni – 30 sep, per påbörjad månad                                  500 Kronor

Tillfällig båtplats (förutsätter medlemskap)

Per säsong                                                                          2000 Kronor

Per påbörjad månad                                                           600 Kronor 

 

Serviceavgift

Beslutas av ordförande tillsammans med någon i styrelsen i varje enskilt fall. Avser åtgärd på grund av eftersatt tillsyn av stuga, båt, båtplats eller annat inom hamnområdet. Avgift utgår med 500 kronor per påbörjad timme plus eventuellt tillkommande kostnader.