Info från nya styrelsen

Hej alla Lindeshamnare,,,,,,      28 april 2022                                                              

Nu har den nya styrelsen haft sitt första möte bestående av dels ett

konstituerande möte och dels ett vanligt styrelsemöte.

Den nya styrelsen presenteras under rubriken STYRELSE  på vår hemsida. Kontaktuppgifter

till respektive styrelseledamot kommer att finnas anslaget i klubbstugan.

Nedan följer lite information från ovanstående möten.

–        Grindarna till vår uppställningsplats för båtar kommer att öppnas den 15 maj. Den 15 oktober kommer de att stängas och låsas igen inför vintern. Dessa datum  blir återkommande varje år framöver.

–        Lördagar klockan 9-11 håller kontoret öppet,  Är vi på plats andra tider är vi givetvis tillgängliga för våra medlemmar.

–        Arbetsdagar är planerade till den 4 juni och 3 september. Ytterligare information kommer senare.

Styrelsen har beslutat att förse våra bryggor med räcken. Det är ett större projekt och det är Arne som är ansvarig. Vi behöver hjälp och Ni som känner att Ni har tid och kraft över får gärna höra av Er. Tag kontakt med kontoret så samordnar vi. Tack på förhand och välkomna.

Körtillstånden är klara och kan hämtas ut på kontoret.

Viktigt att veta,,,,,

Klubben har infört ett nytt ekonomisystem. Det innebär att alla medlemmar erhåller ett unikt ”kundnummer”. Det ska ej förväxlas med båtplatsnummer eller fakturanummer.  Vid betalning av faktura ska Du ange fakturanummer. Vid märkning av trailer, låda eller annat gods i hamnen ska Ditt kundnummer anges. Lite rörigt och kanske ologiskt men en oerhörd förenkling vid medlemsrapportering och fakturering.

 Vid hoppas på förståelse och överseende!

Vänligen

Sven Lindh

Ordförande

Tfn: 0703559779

tinnehamn@hotmail.com