Verksamhetsberättelsen 2016”

Verksamhetsberättelse för år 2016.

(Från 2016-01-01 till 2016-12-31)

Styrelsen har under innevarande period bestått av Bernard Colin, Rolf Söderstjärna, Kenth Sigfridsson, Conny Svensson, Torbjörn Nyrud, Håkan Sandén & Bengt Persson. Ersättare var Anders Börjesson, Arne Hansson, Ulf Broman & Jan Carlsson.

Lindeshamns Båtklubb har under innevarande period haft ca 350 medlemmar och antal båtplatser för uthyrning är 213 st, fiskebodar 41 st (röda) & 21 st tomter som hyrs ut till privatägda fiskebodar (gröna).

Årsmötet den 26 april avhölls i sedvanlig god Lindeshamns anda.

Valberedningen hade lämnat förslag för omval av ledamöterna Ordf. Bernard Colin, Torbjörn Nyrud, samt Conny Svensson. Dessa personer blev omvalda på 2 år enligt valberedningens förslag.

Jan Carlsson och Thomas Lindh hade avsagt sig ett uppdrag/ omval av dem som sekreterare och ledamot därför hade valberedningen föreslagit som sekreterare Kenth Sigfridsson samt fyllnadsval på ett år föreslogs Bengt Persson som ledamot. Som ersättare på 1 år föreslogs Anders Börjesson, Arne Hansson, Ulf Broman & Jan Carlsson vilka också blev valda. Valberedningens förslag antogs.

Ny valberedning valdes enligt förslag från styrelsen, dessa är som följer, som sammankallande valdes Thomas Lindh samt Bengt Ågren samt Stefan Melander. Även Revisor valdes, Jack Neperius och som revisor suppleant blev Carl Philip

Under verksamhetsåret har kontoret/kansliet haft öppet varje lördag mellan kl 9-11 med undantag av december & januari. Styrelsen har haft månatliga möten med undantag av juni, juli & december.

Verksamhetsåret började väldigt tråkigt med ett pyromandåd den 4 januari vilket förstörde stora delar av vår gemensamma klubbstuga men där vi med gemensamma krafter byggde upp stora delar av tak, väggar, altan mm igen med ledning av Arne Hansson & Göran Wiktorin samt en bra försäkring.

Lindeshamns traditionella fisketävling avhölls den 21 maj. Tävlingen blev lyckad med 37 deltagare och bra väder ca 4 sek/m. Det rådde visserligen en stor oro eftersom på arla morgon var det en ganska stor tjocka (dimma) som kunde ha ställt in tävlingen om den inte började lätta, men turligt nog lättade tjockan redan kl 7:30. Tävlingen gav ett väldigt spritt resultat dvs 8-10 deltagare fick ingenting, det vill säga inte ens en gång en sill. Vinnaren blev Leif Jönsson med en torsk på 6,78kg. Lindeshamns Båtklubb gratulerar till din seger Leif samt till inteckningen i vandringspriset.

Som vanligt avslutades fisketävlingen efter prisutdelningen (obs 13 priser) med korvgrillning och med en del otroliga fiskehistorier vilket man bör sortera efter sunt förnuft även om det sägs att det är sant. Vi(Styrelsen)tackar tävlingsledningen för att återigen ha genomfört en mycket trevlig fisketävling.

Den varje år återkommande städ/uppröjningsdagen gick mycket bra med ett mycket stort antal deltagare vilket i sig vi som hade planerat arbetena hade missbedömt eftersom vi hade inte räknat med att så många skulle ställa upp men till år 2017 kommer vi att planera fler arbeten. Tack för ert deltagande vilket vi hoppas på att det samma skall ske under år 2017.                                                      

Under hösten har en båtförarutbildning hållits i Lindeshamns och Medborgarskolans regi med kapten Göran Olsson som lärare. Kursen har varit förlagd i Lindeshamns klubbstuga med ett max antal av 12 deltagare. Examen med examinator från Malmö har också skett i klubbstugan. Vi tackar kapten Göran Olsson för att har drivit denna kurs med ett bra resultat i Lindeshamns regi och samtidig passa på att gratulera deltagarna för deras båtförar intyg.

Tyvärr har klubben återigen drabbats av en december storm (URD) vilken åsamkade mycket uppröjningsarbeten samt en del översvämningar. 

Under år 2016 har vi också ansökt hos miljöförvaltningen om att redan år 2017 bygga en spolplatta för båttvätt med filteranläggning eftersom en lag är på väg angående detta. Vi har fått byggnadstillstånd.

Vi tackar för det gångna året och hoppas på en god fortsättning av hamn och båtverksamheten för kommande år.

Styrelsen// (Bernard Colin)

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.09 | 16:17

Hej Sussi!
Vi har för tillf. inte fler platser att hyra ut. För vinteruppställningsplats
krävs att man har fast båtplats.
Mvh kassören

...
02.09 | 07:07

God morgon,
Har en fråga ang tillfällig båtplats har ni några och kostar de 2000kr per säsong och hur lång är säsongen? Har ni vinter plats möjligheter också.

...
19.08 | 13:46

Hej, finns det några planer till att söka LOVA-bidrag för att skrota gamla 2-takts båtmotorer? Mvh

...
17.07 | 21:29

Hej har pratat med några gubbar när vi var ute och cyklande vid eran hamn blev mycket intresserad av läget stugorna och hamnen tacksam för svar om stugor om de

...
Du gillar den här sidan