ÅRSMÖTE/ÅRSSTÄMMA

LINDESHAMNS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE/ÅRSSTÄMMA.

Tid.  11 juli 2020 klockan 10:00Plats.

Lindeshamns Båtklubb. Landskrona

 

DAGORDNING:

1.              Mötets öppnande

2.              Mötets stadgeenliga utlysande

3.              Godkännande av dagordning

4.              Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.              Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.              Föregående mötesprotokoll

7.              Styrelsens verksamhetsberättelse

8               Ekonomisk berättelse

9.              Revisorernas berättelse

10.            Ansvarsfrihet styrelsen för det gångna året

11.            Fastställande av samtliga avgifter

12.            Fastställande av budget för kommande år  

13.            Fastställande av arvoden

14.            Val av ordförande på 2 år

15.            Val av sekreterare på 2 år

16.            Val av 2 S-ledamöter på 2 år

17.            Val av 4 ersättare på 1 år

18.            Val av revisor på 2år

19.            Val av 1 revisor ersättare på 1 år

20.            Val av valberedning 3 st varav en sammankallande

21.            Motioner. = som följer

Förändring av policyn,fiskebodar. (Kapten) G. Olsson+S.Lindh+T.lindh

Familjemedlemskap S.Lindh

Båtplatskontrakt. (Cr. Öven)                     

22.            Hamninformation + bevakningsfrågan. (eventuellt utskick till medlemarna)

23.            Övriga frågor,(Diskussionspunkt).

24.            Mötets avslutande

                

Mycket välkommen till årsmötet/årsstämman för år 2020

Kaffe med dopp följer

 

 

 

                

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

27.06 | 06:00

Motioner om försäljning av de röda fiskebodarna samt Montera solceller på klubbstugan. En motion föreslår ett separat hyreskontrakt på båtplatserna.

...
26.06 | 15:47

Mation gällande regler om behålla fiskebod efter man lämnat sin båtplats och ett familjemedlesskap har lämnats in till kommande årsmöte 2020.

...
23.06 | 14:29

Hej. Vi börjar kl 10:00 lördag den 11 juli. På planen i Lindeshamn. Mvh/Colin

...
23.06 | 14:22

Den kommer in 14 dagar innan mötet.
Mvh/Colin

...
Du gillar den här sidan