Årsmöte 2020

LINDESHAMNS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE/ÅRSSTÄMMA.

 

Tid.  18 Mars 2020 klockan 18.30

Plats. Larvigatan 19. Landskrona

 

DAGORDNING:

 

1.  Mötets öppnande

2.  Mötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.  Föregående mötesprotokoll

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse

8.  Ekonomisk berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Ansvarsfrihet styrelsen för det gångna året

11. Fastställande av samtliga avgifter

12. Fastställande av budget för kommande år  

13. Fastställande av arvoden

14.  Val av ordförande på 2 år

15.  Val av sekreterare på 2 år

16.  Val av 2 S-ledamöter på 2 år

17.  Val av 4 ersättare på 1 år

18.  Val av revisor på 2år

19.  Val av 1 revisor ersättare på 1 år

20.  Val av valberedning 3 st varav en sammankallande

21.  Motioner? ( Bevakning, hyreskontrakt av mark & fiskebodar).

22.  Hamninformation

23.  Övriga frågor,(Diskussionspunkt).

24.  Mötets avslutande

                

Mycket välkommen till årsmötet/årsstämman för år 2020

Kaffe med dopp följer

 

Årsmöte 2020

Årsmöte den 18 mars kl 18:30, Larvilokalen 19.
Motioner skall vara inlämnade 14 dagar före årsmötet för att styrelsen skall kunna genomgå och förbereda sig
för en presentation.
 
 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.08 | 12:14

Hej Bo. Nej det stämmer inte. Med vänlig hälsning B. Colin

...
25.08 | 02:08

Hejsan
Stämmer det att man kan komma och lägga i sin båt från trailer hos er?
Om det går, är det 50kr per gång som gäller isåfall.
Mvh Bosse Yngvesson

...
22.08 | 08:26

Hej. Båtkölistan har Rolf Söderstjerna tel:0706692118, här kan du få ett exakt besked. Med vänlig hälsning//B. Colin

...
21.08 | 15:46

Hej.
Jag undrar hur lång kö ni har till en båtplats. Den tänkta båten är Monark., 6.30*2.50 m. Djup ca 0.80-0.90 m.

...
Du gillar den här sidan