Verksamhet 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019 (Från 2019- 01-01 till 2019 -12-31)

Styrelsen har under år 2019 bestått av ordförande Bernard Colin, kassör Rolf Söderstjärna, sekreterare Kenth Sigfridsson, vice ordf Conny Svensson, Torbjörn Nyrud, Håkan Sandén & Bengt Persson. Ersättare har varit Anders Börjesson, Arne Hansson, Thomas Lindh och        Jan Carlsson.

Lindeshamns båtklubb har under året haft ca 315 medlemmar och antal båtplatser för uthyrning är 213 st, fiskebodar 41 st (röda) & 26 st tomter till uthyrning för privatägda fiskebodar.

Årsmötet avhölls den 26 mars med bra diskussioner och förslag. (ex. passivt medlemskap)

Valberedningen hade lämnat förslag för val & omval vilket bifölls.

Omval av kassör Rolf Söderstjärna, ledamöter Bengt Persson och Håkan Sandén samt ersättare på ett år, Anders Börjesson, Arne Hansson, Jan Carlsson & Thomas Lindh. Valberedning förnyades med Göran Olsson. Övriga är Bengt Ågren & Stefan Melander.

Under verksamhetsåret har kontoret haft öppet varje lördag mellan kl 9 till 11 med undantag från januari, november & december. Styrelsen har haft månatliga möten med undantag av januari, juli & december.

Lindeshamns årliga fisketävling blev inställd, såväl ordinarie som reservdag pga för få deltagare. Tävlingarna kommer hädanefter att vara inställda tills vidare fram tills en begäran av ett större antal medlemmar önskar att vi återgår till den årliga fisketävlingen.

I år har vi fortsatt med utvändigt reparationsarbete bland klubbens uthyrnings fiskebodar. Samt har ett fortsatt arbete med att förbättra hamnbelysningen med LED armaturer vilket är till 100% klart. Ett 16 amp: eluttag har monterats till spolplattan samt ett vattenuttag.

Under 2019 har två båtägare i ett försök/test fått prova skrovskydd vilket har visat ett mycket bra resultat. Båtarna var helt fria från påväxt. Därmed har vi (styrelsen) sökt ett LOVA bidrag av länsstyrelsen. Det är ett bidrag som ger ca 50% av kostnaden för ett inköp av ett skrovskydd och ett förhandsbesked från Länsstyrelsen ser de positivt på vår ansökan men ett beviljat bidraget kan tidigast betalas ut i mars 2020.

Ett extra medlemsmöte har hållits den 20 november i samband med höstmötet där på styrelsens förslag om att modernisera den så kallade lagunen med Y-bommar blev beviljat med stor majoritet. Detta arbete att montera Y-bommar kommer att ske mars/april 2020 i egen regi som en extra arbetsdag.

Städ och uppröjningsdagen samt extra arbetsdagen för reparation av klubbens fiskebodar gick mycket bra med ett stort antal medlemmar som ställde upp. Hoppas att det blir lika bra år 2020, styrelsen tackar! Hoppas på en god fortsättning av vårt båt & hamn liv samt att Lindeshamns fisketävling kan återuppstå som ett trevligt inslag i vår gemenskap.

I vårt höstmöte hade Ivan Nilsson från skrovskydds firman som föreläste om fördelarna med skrovskydd samt vad som är på väg med förbud av giftig båtbotten färg.

Vi kommer att försöka ha någon föreläsare om båt och fiske samt om våra havsvattens hälsotillstånd och vi har fått ett kanske från SLU aqua att komma på årsmötet 2020.

Styrelsen// (Vid pennan B Colin)                

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.09 | 16:17

Hej Sussi!
Vi har för tillf. inte fler platser att hyra ut. För vinteruppställningsplats
krävs att man har fast båtplats.
Mvh kassören

...
02.09 | 07:07

God morgon,
Har en fråga ang tillfällig båtplats har ni några och kostar de 2000kr per säsong och hur lång är säsongen? Har ni vinter plats möjligheter också.

...
19.08 | 13:46

Hej, finns det några planer till att söka LOVA-bidrag för att skrota gamla 2-takts båtmotorer? Mvh

...
17.07 | 21:29

Hej har pratat med några gubbar när vi var ute och cyklande vid eran hamn blev mycket intresserad av läget stugorna och hamnen tacksam för svar om stugor om de

...
Du gillar den här sidan