Lindeshamns Båtklubb


Höstmöte
Vid styrelsemöte 20220927 beslutades att inget höstmöte (extra möte) ska hållas under 2022
20220927

---------------------------------------------------------------------------------------------Vägarbete
Från måndag den 19 september 2022 och ca 1 vecka framåt kommer PEAB att gräva i vägen som leder ner till hamnen. Detta medför begränsad framkomlighet på vägen.
220916

-------------------------------------------


BOULE

Ett glatt gäng träffas varje tisdag kl 15.00 och spelar Boule tillsammans. Alla som är intresserde önskas välkomna. Tag kontakt med Arne Hansson. 
20220905
--------------------------------------------


Höstens upptagning med kran

För Er som måste använda kran för upptagning av båten har sådan bokats till lördagen den 22 oktober 2022. Samling kl 0800 då pallningsmaterial kan ställas ut efter anvisning av styrelsen, Bengt Persson.

  Ingen förbokning/inmutning av plats tillåtes.

Bindande bokning görs på klubbens kontor.
220825

----------------------------------------------


Städ/arbetsdag

Lördagen den 3;e september 2022 träffades vi för gemensam städ/arbetsdag. Ca 15 medlemmar ställde upp och vi hade en trevlig dag tillsammans som avslutades med korvgrillning och fin samvaro.
Särskilt TACK till de som bakat gott kaffebröd.
Styrelsen framför sitt stora TACK

20220905------------------------------------------------
Nu är bryggprojektet färdig och våra bryggor har fått räcken. Stort TACK till alla medlemmar som så tappert har gjort ett utomordentligt jobb.
220616
---------------------------------------------------

Skrovskydd
Klubben har lyckas få mer pengar från Länsstyrelsen så nu kan vi förmedla ytterligare skrovskydd. Ta kontakt med kontoret för ytterligare information.
220616


---------------------------------------------

Styrelsen i Lindeshamns Båtklubb 2022

(Titta under styrelsen 2022)


 Info från nya styrelsen

(se info från styrelsen)

       Viktig information!

 

Det finns en stor sten utanför rännan ca 15-20meter strax på babords sida när man kommer ifrån hamnen.

Var försiktig och uppmärksam!Lindeshamns Båtklubb
Sjögången 15
261 39 Landskrona
Tele: 0418-13682

Kontoret bemannat lördagar 9-11

lindeshamn@brevboxen.se

Bankgironummer 5723-9220